Shenime të marrura nga revistat të cilat i botoi Shoqata e Egjiptianëve
të Kosovës e formuar në vitin 1990
në Prishtinë / lexo

Të dhënat etnologjike, historike dhe arkeologjike për origjinën e
Egjiptianëve në gadishullin Ballkanik, Ju pytni-Ne përgjigjemi
nga etnologu- doktorant Rubin Zemon
/ lexo

Shpërnguljet e popullsive dhe pasaporta e tyre etnike
nga autori Luan Dino, Tiranë - Shqipëri / lexo