GJURMËVE TË PREJARDHJES


Të dhëna historike mbi grupin shoqëror
me prejardhje nge Egjiptiautor : Haxhi Dr. H. Krasniqi

botuar : Korrik 2000