FILMI DOKUMENTAR

Shenime mbi origjinën e Egjiptianëve
në gadishullin Ballkanik

 

Për këtë film dokumentar ( video inqizim ) të pregaditur nga

etnologu : Rubin Zemon dhe
orientalistja : Robertina Ashouri

nëse jeni të interesuar atëher lajmrohuni në
e-mail